• روغن چوب صندل

  21,000تومان

  جزيره سلامت ويرا مکاني براي سلامتي شما♥♥♥

  ضمانت کردن خلوص اين محصول:

  گروه جزيره سلامت ويرا با توجه به تحقيقات انجام شده و بر طبق رضايت مشتريان از اين محصول،خلوص روغن چوب صندل را تضمين مي نمايد.

  ویژگی ها:

  حجم :30 سی سی

  محل ساخت : جزیره سلامت ویرا